محیط زیست اجازه شماره گذاری خودرو های یورو 4 را در سال 99 نمی دهد


محیط زیست اجازه شماره گذاری خودرو های یورو 4 را در سال 99 نمی دهد به گزارش فاما كیش فارس نوشت: یك مقام مسؤول محیط زیست با اشاره به اینكه تعویق یك ساله ارتقاء استاندارد خودرو های بنزینی به استاندارد یورو 5 موجب ورود 400 تن آلاینده اضافی به هوا شده است، اظهار داشت: مجوز شماره گذاری خودرو های یورو 4 را برای سال آینده صادر نمی نماییم.


با وجود اعلام قبلی سازمان محیط زیست، شركت ایران خودرو با نقض قانون هوای پاك به پیش فروش ۴ محصول دارای استاندارد آلایندگی یورو ۴ برای آذرماه سال ۹۹ اقدام نموده است، این اقدام غیرقانونی موجب می شود كه سال آینده مردم برای شماره گذاری خودورهای خارج از استانداردشان با مشكل مواجه شوند. بهزاد اشجعی دبیر كمیته فنی صدور گواهینامه های زیست محیطی سازمان محیط زیست درباب نقض قانون هوای پاك از طرف ایران خودرو با پیش فروش خودرو ها با آلایندگی یورو ۴ برای آذرماه سال آینده، گفت: از شروع سال آینده پلاك گذاری برای خودروهایی با استاندارد یورو ۴ غیر قانونی می باشد. وی با یادآوری این نكته كه خودروسازان باید در سال ۹۶ استاندارد خودرو های تولیدی خودرا به یورو ۵ ارتقاء می دادند و به بهانه های مختلف از زیر بار این مسؤولیت شانه خالی كردند، اظهار داشت: مطابق قانون هوای پاك از شروع سال ۹۹ باید تمامی خودرو های تولیدی داخل كشور مطابق استاندارد یورو ۵ به بازار ارائه شود. دبیر كمیته فنی صدور گواهینامه های زیست محیطی درباب اینكه آیا ارتقاء این استانداردها هزینه های مضاعفی برای خودروسازان شرایط خاص اقتصادی كشور به وجود می آورد، پاسخ داد: هزینه R&D در مقابل هزینه هایی كه سالانه این صنعت متحمل می شود بسیار اندك است. اشجعی افزود: بیشتر خودرو های تولیدی داخل كشور بر روی یك پلتفرم واحد تولید می شود، بدین سبب هزینه های R&D چندین خودرو با یك تغییر كوچك پوشش داده می شود. وی با اشاره به اینكه صنعت باید مرتبا به فكر افزایش كیفیت محصولات تولیدی اش باشد، اظهار داشت: خودروسازان آخرین بار در سال ۹۱ موظف شدند از استاندارد یورو ۲ به استاندارد یورو ۴ ارتقاء كیفیت داشته باشند. دبیر كمیته فنی صدور گواهینامه های زیست محیطی اشاره كرد: محیط زیست مدت مورد نیاز خودروسازان برای تغییر حالت پلتفرم هایشان را در نظر گرفته اما با وجود مسامحه های صورت گرفته ایران خودرو مبادرت به پیش فروش خودرو های تولیدی خارج از استانداردهایش برای سال آینده كرده است. *پیش فروش خوردو با استاندارد یورو ۴ برای سال آینده غیرقانونی است اشجعی با تاكید بر اینكه این پیش فروش برمبنای قانون ممنوعست و خودرو های پیش فروش شده در سال آینده برای دریافت تائیدیه سازمان محیط زیست به منظور پلاك گذاری گرفتار مشكل می شوند، تصریح كرد: یك ماه پیش وزارت صمت را مخاطب قرار دادیم و به این وزارتخانه به صورت كتبی تذكر داده شد كه برمبنای قانون یورو۴ها برای سال آینده امكان پیش فروش ندارند. اما متاسفانه با توجه به این تذكر ایران خودرو مبادرت به پیش فروش خودروهایش كرده است. وی در پاسخ به این پرسش كه محیط زیست چه اقدام بازدارنده ای در مقابل این تخلف خودروسازان می تواند داشته باشد، اظهار داشت: نقطه ایست از طرف محیط زیست همان شماره گذاری است چونكه بدون مجوز این محیط زیست پلیس امكان شماره گذاری ندارد. دبیر كمیته فنی صدور گواهینامه های زیست محیطی با اشاره به اینكه آذر ماه سال آینده كه موعد شماره گذاری این خودروهاست، خودروسازان از جانب مردم به محیط زیست فشار می آورند اظهار داشت: در واقع با واگذاری این خودرو ها به مردم، خودروسازان به سود خود رسیده و محیط زیست را در مقابل مردم قرار می دهند. اشجعی بیان داشت: ظاهرا هشدارهای ما موثر نبوده و پیش فروش ها ادامه دارد و بنا بر این پیگیری قانونی را در دستور كار قرار دادیم و امیدواریم مراجع ذیربط اقدام نمایند. وی درباب تاثیر ارتقاء استاندارد خودروهادر كاهش آلودگی نیز اظهار داشت: عمده آلایندگی خودرو ها بنزینی مربوط به ذرات معلق است كه به دو دسته ذرات معلق اولیه و ثانویه تقسیم می شود و بر این اساس ذرات معلق اولیه به صورت مستقیم منتشر می شود و ذرات معلق ثانویه بوسیله واكنش شیمیایی در جو كه منبع آنها آلاینده ناكس و هیدروكربن است. در واقع عامل اصلی هیدروكربن خودرو های بنزینی هستند. *۳۵ درصد آلودگی تهران ناشی از خودرو ها و موتورسیكلت های بنزینی است اشجعی در ادامه اظهار داشت: مطالعات منشایابی آلودگی شهر تهران نشان داده است كه ۳۵ درصد ذرات معلق تهران ناشی از خودرو و موتورسیكلت های بنزینی است. وی با اشاره به اینكه طی سال های اخیر مشكل آلایندگی ذرات معلق سال به سال رو به بهبود بوده است گفت: اگر روزهای آلوده را به تفكیك آلاینده ها بررسی نماییم می بینیم كه وضع آلاینده ذرات با یك شیب مناسب سال به سال رو به كاهش است. *آلاینده ازن در حال پیشی گرفتن از ذرات معلق دبیر كمیته فنی صدور گواهینامه های زیست محیطی اشاره كرد: آلاینده ای كه هر سال وضع وخیم تری پیدا می كند، آلاینده ازن است كه از سال ۹۵-۹۸ در بازه زمانی منتهی به اواسط آذر ماه شاهد ۲۵ روز آلوده به سبب افزایش آلاینده ازن بوده ایم. یعنی در این مدت ۳۲ روز آلودگی هوا به خاطر ذرات معلق بوده و ۲۵ روز به خاطر افزایش آلاینده ازن است؛ كه عامل اصلی آن هیدروكربن و ناكس ها هستند. *آلایندگی از سمت خودرو های دیزلی به سمت بنزینی ها در حال حركت است اشجعی افزود: بدین سبب به مرور زمان آلایندگی از سمت خودرو های دیزلی به سمت خودرو های بنزینی در حال حركت است و می توان نتیجه گرفت بحث خودرو های بنزینی هر سال جدی تر خواهد شد. وی بیان داشت: تعویق یك ساله ارتقاء استاندارد خودرو های بنزینی از یورو ۴ به یورو ۵ موجب ورود ۴۰۰تن آلاینده ناكس اضافی در هوا شده است. دبیر كمیته فنی صدور گواهینامه های زیست محیطی افزود: حال با این آمار تصور كنید اگر بجای یك میلیون خودروی یورو ۴ امسال خودرو های تولیدی با استاندارد یورو ۵ وارد بازار می شوند. چه مقدار وضعیت هوا نسبت به قبل بهتر بود؟ اشجعی با اشاره به اینكه اضافه كرد: در نسخه فعلی قانون هوای پاك عنوان شده كه از شروع سال ۱۴۰۰ خودرو های بنزینی و دیزلی باید یورو ۵ باشند، اما بخشنامه ذیل این قانون ابتدای سال ۱۴۰۱ را مبنا قرار داده است. اشاره كرد: در اصلاحیه قانون هوای پاك كه در دولت در حال بررسی است یك یا نهایتا دو سال ارتقاء تعویق استانداردها وجود دارد تا خودروسازان بتوانند خودرا به این برنامه برسانند. *خودروسازان ایرانی در ارتقای كیفیت از همه خودروسازان دنیا عقب افتاده اند دبیر كمیته فنی صدور گواهینامه های زیست محیطی در پاسخ به این پرسش كه آیا فضای قانون نویسی ما در حوزه محیط زیست به خصوص آلودگی هوا فانتزی نبوده است، اظهار داشت: خیر. كشورهای دیگر هم این استانداردها را رعایت می كنند. كشورهای عضو اتحادیه اروپا، ژاپن و كره جنوبی حالا استاندارد یورو ۶ را مدنظر قرار داده اند. خودروسازان چین، روسیه و استرالیا به استاندارد یورو ۵ رسیده اند ونهایتا تا یك سال دیگر خودروهایشان را با استاندارد یورو ۶ تولید خواهند كرد. اشجعی افزود: كشورهای هند و برزیل نیز نهایتا تا یك سال دیگر از استاندارد یورو ۴ به استاندارد یورو ۶ ارتقاء كیفیت خواهند داشت. یعنی تا یك سال دیگر كمتر كشور تولید كننده ای است كه استاندارد آلایندگی اش كمتر از یورو ۶ باشد. وی با توضیح این شرایط در بین خودروسازان جهان تصریح كرد: اگر خودروسازان بدون توجه به تولید آلاینده ها هر سال به همین منوال ارتقاء استانداردهایشان را به تعویق بیندازند ایران دو مرحله از دیگر كشورها عقب خواهند ماند. حداقل با ارتقاء استاندارد خودرو ها به یورو ۵ در سال دیگر این فاصله كمتر خواهد بود. *خسارت ۷ میلیارد دلاری خودروسازان به محیط زیست كشور دبیر كمیته فنی صدور گواهینامه های زیست محیطی با اشاره به اینكه ۸۰ درصد آلودگی گازی در كشور ما مربوط به خودروسازان است، اظهار داشت: خودروسازان سالانه ۷ میلیارد دلار در كل كشور به سبب تولید خودرو های آلاینده خسارت وارد می كنند كه معادل حدود صد هزار میلیارد تومان است. حال سؤال اینجاست كه آیا سودآوری صنعت خودرو این مقدار است؟ ۲۳۵۲۳۷


منبع:

1398/09/26
13:59:35
5.0 / 5
4445
تگهای خبر: بازار , دریا , سازمان , صنعت
این مطلب فاما کیش را پسندیدید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۲ بعلاوه ۳

famakish.ir - حقوق مادی و معنوی سایت فاما كیش محفوظ است

فاما كیش

تجارت و گردشگری در کیش